A.B. Breivik, wereldverbeteraar

Hoeiboei 29 juli 2011


Hoe zou het bloeddorstige en moordlustige wereldverbeteraars vergaan in gevangenschap? Kunnen ze terwijl ze hun straf uitzitten gezellig babbelen en discussiëren met hun medegevangenen? Mogen ze uit de bijbel of de koran voorlezen? Krijgen ze de gelegenheid aan hun medegevangen uit te leggen wat hen heeft bewogen?


Volkert van der G. vindt onder zijn medegevangenen vast wel begrip voor de plannen en ideeën van de Groene Khmer. De acties en de gewelddadige stunts van GreenPeace laten zien dat er wel meer groene gezellige wereldverbeteraars bestaan die de democratie te zwak vinden om met succes iets te ondernemen tegen de vervuiling die de mensheid aanricht door in leven te zijn en te blijven. Die zwakte van de democratie, geloven de aanhangers van de Groene Khmer, moet uiteraard door hun groene actiebereidheid gecompenseerd worden.


Mohammed B. hoeft alleen maar de juiste koranverzen uit te kiezen wanneer hij probeert zijn medegelovigen de ogen te openen voor de gerechtvaardigd-heid van zijn vorm van het gebruik van geweld. ‘Voert oorlog tegen de ongelovigen die dichtbij u zijn’, 9:123, is een heel goed begin voor de dagelijkse uurtjes studie van de Schrift die Mohammed B. achter de tralies onledig zouden kunnen houden. Ook ‘Doodt hen waar ge ze maar vinden kunt’, komt drie keer in de koran voor, zal wel dienst kunnen doen. Iedereen die van huis uit gelooft dat de koran door God aan Mohammed gedicteerd is, zal op zijn minst mee willen praten over wat er hier nu toch bedoeld wordt. De uitkomst van dat gepraat is niet altijd vredig. 


Maar de Noor ABB? Hij, of iemand anders, heeft een bestand van 1500 pagina’s op het internet gezet. Dit bestand wordt door de media eerbiedig en respectvol als ‘boek’ aangeduid, maar zelfs voor een frauduleuze Nederlandse knip-en-plak HBO-scriptie zou het niet voldoende zijn.


Het ‘intelligente’ tekstbestand van ABB is wel heel omvangrijk. Gelukkig nemen soortgelijke moordenaars in Irak, Afghanistan en Pakistan niet ook de moeite hun medemens zo veel lectuur op te dringen. Er zou weinig tijd overblijven om nog iets anders te lezen. Of zouden ze in die landen er van uitgaan dat wij wel weten waarom ze doen wat ze doen?


Thomas Hobbes, John Locke en  Adam Smith (en vele anderen) worden in het bestand van ABB met instemming geciteerd. Zou hij de opvattingen van dat drietal echt kunnen gebruiken om de zinnigheid van zijn gruweldaden aannemelijk te maken?


Of heeft hij meer aan Robert Spencer (jihadwatch.com) en Bat Ye’or (Eurabia), of zelfs aan de Nederlandse arabist ‘Hans Janssen’, om de zinnigheid van zijn handelingen aannemelijk te maken? Of aan uitspraken van Geert Wilders? Ook dat viertal wordt in het bestand genoemd.


(ABB baseert zich overigens vaak niet op de uitspraken en artikelen zelf, maar op samenvattingen daarvan in de officiële media. Die samenvattingen doen hun best om normale islamkritiek te diskwalificeren door het zo te her-formuleren dat het als paranoïde rechtse onzin gaat klinken. Dat blijkt nu een niet zo verstandige tactiek geweest te zijn. Zo zie je maar hoe gevaarlijk het is als de media zich verlagen tot het ophoesten van gehoorzame propaganda).


ABB heeft een probleem als hij zich op zijn ‘bronnen’ beroept, want alle ‘bronnen’ die hij aanvoert, betogen in werkelijkheid juist dat individuen die in het bezit zijn van een wapen of een grote bek, of beide, niet het recht hebben uit te maken wat er door anderen gedaan, geloofd en gedacht wordt. En al helemaal niet bevoegd zijn te bepalen of die anderen in leven zullen blijven of moeten worden doodgeschoten.


Hobbes, Locke, Robert Spencer, Bat Ye’or, en zo voort, betogen allen juist dat alleen en uitsluitend de staat het recht heeft geweld te gebruiken. Zij betogen dat de staat de plicht heeft de onderdanen te beschermen tegen geweld en de dreiging met geweld. Dat kan de staat maar op één manier doen: zo nodig ook zelf bereid zijn af en toe gedisciplineerd geweld te gebruiken tegen boosdoeners. De plicht daartoe heeft de staat nu eenmaal op zich genomen.


Die plicht hebben de Noorse autoriteiten verwaarloosd door ABB op het eiland Utøya anderhalf uur lang zijn gang te laten gaan. Die plicht hebben de Noorse autoriteiten verwaarloosd door de voorbereidende handelingen van ABB naar eigen zeggen wel op te merken, maar niet op de juiste waarde te schatten. Dat de Noorse autoriteiten het begin van het proces tegen ABB achter gesloten deuren hebben gevoerd, is dan ook geen goed teken.


De openbaarheid van strafprocessen is voor een democratie een belangrijke veiligheidsklep – denk aan het Wildersproces. Een democratie hoort democratisch te zijn, en daarbij hoort ook dat je af en toe mensen moet aanhoren die je als niet snik beschouwt. Die openbaarheid is nooit in het belang van moordlustige wereldverbeteraars, en juist daarom een noodzaak.