Dankzij Syrië naar het Paradijs


Jihadisten die uit Syrië terugkomen naar Nederland, lopen de kans om, zoals in Nederland tot voor kort gebruikelijk was, hun Nederlandse nationaliteit te verliezen omdat ze in vreemde krijgsdienst getreden zijn.


naschrift: (Die regel geldt nog steeds wanneer iemand de wapenen tegen Nederland opneemt. De NederJihadisten kunnen betrokken geraakt zijn bij gevechten waar Nederland op de een of ander manier partij was. Als de NAVO of de EU in Syrië een militaire interventie plegen, en niet alle jihadistische groeperingen juichen die interventie toe, dan wordt de kans reëel dat NederJihadisten zouden moeten schieten op Nederlandse militairen of hun bondgenoten.)


Maar misschien is er zelfs nog meer aan de hand dan alleen het probleem van de vreemde krijgsdienst wanneer de moegestreden helden eenmaal weer op Schiphol staan: Hebben ze zich aan kleine of grote oorlogsmisdaden schuldig gemaakt? Vermoedelijk eerder kleine dan grote, vanwege hun beperkte militaire training en hun mogelijk slechts oppervlakkige kennis van de mogelijkheden die de situatie biedt.


Tegelijkertijd wil de Nederlandse regering de rebellen helpen die tegen de Syrische dictator Assad in verzet komen.  Maar de rebellen helpen, dat is precies wat deze ‘jongens’ doen. Wat is er dan verkeerd aan hun gedrag? Ze dragen bij aan de uitvoering van officieel Nederlands beleid. We kunnen de kiezers en de beleidsmakers van de PvdA en de VVD die dit begrijpen alleen maar benijden.


Moeten we bang zijn voor deze Jihadisten wanneer ze naar Nederland terugkomen? De Jihadisten die destijds terugkwamen uit Afghanistan waar ze tegen de Sovjet-Unie gevochten hadden, hebben in zo verre voor langlopende problemen gezorgd dat het respect dat zij als voormalig Jihad-strijder afdwongen, hier en daar tot een mentaliteitsverandering heeft geleid.


Gewone moslims gingen door het voorbeeld en de invloed van deze ‘Afghanen’ positiever over de Jihad denken. Wie prestige en aanzien zocht, en dat niet zo makkelijk kon vinden, moest wel merken dat er een prima manier was om snel brede waardering bij geloofsgenoten te oogsten: denk niet langer en word Jihadist.


Bij die waardering en dat aanzien zit ook het basisprobleem. Waarom komen al de jongeheren over wier martelaarschap wij nu vernemen, uit Zuid-Holland, de regio Delft-Den Haag-Leiden? Omdat daar kennelijk nogal wat waardering te oogsten valt met radicaal zijn.


De ‘Hofstad-groep’ is daar volgens sommigen misschien de oorzaak van, maar het is waarschijnlijker dat de Hofstad-groep eerder een symptoom geweest is van hetzelfde waarvan de huidige Syrië-gangers een symptoom van zijn: Radicaal en met levensgevaar uitvoeren van de Jihad-plicht die de islam oplegt, levert ontzag op.


Over wat voor sociaal profiel hebben we het? Nagenoeg alle Jihad-strijders overal ter wereld waren hoger opgeleid (HBO en universiteit) en het kader was upper middle class. Ze handelden niet uit armoede, honger of wanhoop maar voor de islam. Hun in onze ogen dwaze gedrag was in hun eigen ogen de vervulling van de plicht tot strijd die de Koran en de islam opleggen. Jihadisten weten meestal helemaal niet dat op college in Leiden en in de fractiekamer van de ChristenUnie de koran anders wordt uitgelegd.


Zijn die Syrische Jihadisten gevaarlijk voor Nederland? Indien ze overleven, zijn ze inderdaad mogelijk een bron van besmetting met extreem-radicale aspiraties. Daar zouden we dan in de toekomst weer last van kunnen krijgen. Maar voorlopig zijn er andere vragen, zoals: weet het kantoor StudieFinanciering wel dat de jongelui op buitensport zijn, en lopen op dit moment hun eventuele uitkeringen eigenlijk door? Want in dat geval, beste Nederlandse belastingbetaler, bent u degene die hun strijd voor een betere wereld aan het financieren is.


Uw loon daarvoor in de hemel zal groot zijn, want de Koran is daar heel duidelijk over: Niet alleen de strijders zelf, maar ook wie hen financiert, heeft recht op het Paradijs, met alle faciliteiten die daar geboden worden.