Ook na Schalkens persoonlijk getinte uitlatingen over mij in DePers van 12 juli en in zijn boek Het Eetkomplot heb ik niets toe te voegen aan mijn verklaring van 2 juli:


‘Ik vind deze afloop voor de heer Schalken op het menselijke vlak buitengewoon verdrietig. Ik hoop dat zijn vrienden hem willen helpen deze moeilijke periode door te komen.’


‘Deze afloop’ verwees naar het ontslag als plaatsvervangend raadsheer bij het Gerechtshof van Amsterdam dat Schalken volgens de nieuwsberichten op dat moment had aangevraagd.


13 juli 2011